ARSTAV

Ing. arch. Antonín Závada
T: 603 349 633

INŽENÝRSKÁ ČINNOST A VYŘÍZENÍ DOKLADŮ

Samozřejmostí je vyřízení potřebných povolení před započetím stavby a také pomoc při kolaudaci. Zjednodušeně se tyto služby nazývají INŽENÝRING.

Na přání investora zajišťujeme i zaměření pozemku, geologický a radonový průzkum, inženýrskou činnost a dále provádíme autorský a technický dozor v průběhu realizace stavby. Využijte našich zkušeností s jednáním s úředníky včetně znalostí regionálních zvyklostí, které existují přesto, že platí jeden stavební zákon na celém území republiky.